Posted by: rvalgemesi | September 21, 2010

El pont subterràneu, classes de piragüisme.

El pont subterràneu, classes de piragüisme.

El cabal d'aigua va aplegar molt mes amunt

Som molts el veïns que varem vore el naiximent d’este pont subterràneu que mos dona pas, des-de l’antiga cooperativa i el poble en general, als barris del Raval, al Carrascalet i al polígon Xara. Des de la seua construcció, el pont a donat molts problemes, principalment, com es el cas, d’inundacions

La ploguda de la semana passada, mos va fer vore, de nou, com este pont no esta en les condicions que deuria estar, ya siga per un mal manteniment o una mala construcció, de fet, si es cosa del manteniment, no entenem com cada any es torna a repetir tenint en conte que en ple sigle XXI podem prevore el temps i tindre les precaucions adequades.

Com podeu observar, el cabal va aplegar prou amunt i part del fem, que segurament estava taponant els desaigües, va eixir cap amunt.

L'aigua conseguix filtrar-se deixant vore part del fem

Certament, que el mateix pont estiga inundat tots els anys per les mateixes dates,  soles mos demostra una cosa, la poca coordinació que es te des de l’ajuntament cap ad estos problemes meteorològics i de manteniment, a no ser que mos vullguen donar classes de piragüisme.

(Les imàgens son de googlemaps i de l’associació de veïns del carrascalet)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: